Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Tax Free

tax free

Tax Free - Zasady

 • Jako osoba fizyczna nie mająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dalej "podróżny"), masz prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym,
 • Zwrot podatku przysługuje w przypadku dokonania zakupu towarów u uprawnionego sprzedawcy, który oznaczył swoje punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
 • Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych w formie wypłaty gotówkowej przez sprzedawcę, u którego nabyte zostały towary lub bezgotówkowo,
 • Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu,
 • Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów wynosi powyżej 200 PLN,
 • Odbiór refundacji musi nastąpić osobiście, przez osobę dokonującą zakupu. Nie ma możliwości upoważnienia osoby trzeciej do odbioru należności
 • Od 2022 roku dokumenty Tax Free wystawiane są również w formie elektronicznej

W celu otrzymania zwrotu podatku, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją

 1. Zakup w Salonie sprzedaży

  Po dokonaniu zakupów, sprzedawca wystawi dokument "Zwrot VAT dla podróżnych" / "Tax Free for tourists". Należy upewnić się czy imię i nazwisko, adres i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zostały prawidłowo wpisane, czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do dokumentu oraz złożyć podpis. Data na wystawionym dokumencie musi być zgodna z datą na paragonie. Dokument wraz z paragonem należy zachować do momentu zwrotu podatku.

 2. Potwierdzenie przez Urząd Celny

  Po okazaniu wywożonych towarów i sprawdzeniu zgodności Twoich danych zawartych w dokumencie "Zwrot VAT dla podróżnych" / "Tax Free for tourists" (wraz z przymocowanym paragonem z kasy fiskalnej) z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość, urząd celny potwierdza na dokumencie wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej stemplem zaopatrzonym w numerator.Powyższa zasada obowiązuje zarówno przy wywozie towarów zakupionych w Polsce jak i towarów zakupionych w innych krajach UE.

 3. Zwrot w Salonie sprzedaży

  Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedłożenie przez podróżnego sprzedawcy imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru, przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano dostawy.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 1507 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-04-09
Polecam sklep,
2023-04-03
Ok
pixel